Thứ tư, 14/04/2021
1605

CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" NĂM 2021

Kế hoạch và thể lệ cuộc thi (file đính kèm)


File đính kèm:

497_336_KH_BGDDT.pdf
497_1170_QD_BGDDT.pdf
497_DHH_DTCTSV1.pdf