Thứ năm, 04/03/2021
1166

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP MUỘN HỌC PHÍ QUA CÁC ĐỢT ĐÃ TRIỂN KHAI VÀ SINH VIÊN CHƯA NỘP HỌC PHÍ

Căn cứ vào thông báo số 1229/TB-ĐHNN ngày 1 tháng 12 năm 2020 của trường Đại học Ngoại ngữ về việc thu học phí học kỳ I, năm học 2020-2021, hiện nay một số sinh viên vẫn chưa thực hiện nộp học phí theo đúng thời gian quy định.
Nay, Nhà trường thông báo danh sách những sinh viên nộp muộn học phí qua các đợt đã triển khai và danh sách sinh viên chưa nộp học phí (file đính kèm), đề nghị sinh viên kiểm tra nếu có sai sót cần điều chỉnh, sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch, tài chính và Cơ sở vật chất (gặp cô Lê Thị Kim Phụng) để đối chiếu, hạn cuối vào ngày 15/3/2021.
Sau thời hạn thông báo, những trường hợp không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của Nhà trường.
Lưu ý: Những sinh viên tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nộp học phí, đề nghị sinh viên tiếp tục nộp học phí theo quy định.


File đính kèm:

DS_SV_NOP_MUON_HP_QUA_TUNG_DOT_QUET_-_HK1_-_2020-2021.xls
DS_SV_CHUA_NOP_HP_-_HK1_-_2020-2021.xls