Thứ năm, 12/08/2021
15026

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

Thí sinh truy cập vào link https://tuyensinh.hucfl.edu.vn/sinhvien (hệ thống sẽ mở vào lúc 10h00 ngày 13/8/2021) và đăng nhập vào phần mềm nhập học online thực thiện các bước ở phần HỖ TRỢ NHẬP HỌC để chuẩn bị các thủ tục:

* Tài khoản: Số Chứng minh nhân dân/Số thẻ Căn cước công dân

* Mật khẩu: Số Chứng minh nhân dân/Số thẻ Căn cước công dân

I. BƯỚC 1
Nhập đầy đủ các thông tin trong phần THÔNG TIN SINH VIÊN ⇒ nhấn LƯU trước khi qua Bước 2.

* Lưu ý:

- Chỉ những thí sinh đã xác nhận nhập học mới được cấp Mã sinh viên, nếu thí sinh đã gửi hồ sơ xác nhận nhập học theo đường bưu điện thì sẽ được cập nhật sau, còn thí sinh chưa xác nhận nhập học vui lòng thực hiện việc này để được cấp Mã sinh viên.
Link hướng dẫn xác nhận nhập học: 
http://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/thong-bao-xac-nhan-nhap-hoc-dot-1-theo-phuong-thuc-xet-hoc-ba-va-theo-phuong-thuc-tuyen-sinh-rieng-cua-cac-don-vi-dao-tao-trong-dai-hoc-hue-nam-2021_20210727141104
- Mã số BHXH gồm 10 chữ số, được ghi trên thẻ BHYT (tính từ phải qua trái).

II. BƯỚC 2 
Chọn các mục giấy tờ theo yêu cầu, điền thông tin,
in PHIẾU THU NHẬN SINH VIÊN, LÝ LỊCH SINH VIÊN (mục 6), BẢN CAM KẾT PHÒNG CHỐNG MA TÚY (mục 8) và mang theo để nộp vào ngày nhập học tại Trường (đối với thí sinh nhập học trực tiếp).

* Lưu ý: Đối với những trường hợp nhập học online gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp đầy đủ các loại giấy tờ theo Mục II trong kế hoạch nhập của Trường: http://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/ke-hoach-tiep-don-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-18-trung-tuyen-theo-phuong-thuc-xet-ket-qua-hoc-tap-cap-thpt-hoc-ba-dot-1-va-bo-sung-dot-1-va-theo-cac-phuong-thuc-xet-tuyen-rieng_20210809215240

III. BƯỚC 3
Sinh viên chuẩn bị các khoản thu để nhập học.

* Lưu ý:

- Đối với thí sinh nhập học tại Trường: Nộp trực tiếp trong ngày nhập học;

- Đối với thí sinh nhập học trực tuyến: Thực hiện đầy đủ các bước ở Khoản 2, mục III  trong kế hoạch nhập học của Trường: http://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/ke-hoach-tiep-don-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-18-trung-tuyen-theo-phuong-thuc-xet-ket-qua-hoc-tap-cap-thpt-hoc-ba-dot-1-va-bo-sung-dot-1-va-theo-cac-phuong-thuc-xet-tuyen-rieng_20210809215240

- Sinh viên các ngành sư phạm được miễn học phí nên không cần chọn mục TẠM THU HỌC PHÍ, các mục khác thực hiện theo quy định. Các đối tượng miễn giảm khác sẽ được xét lúc nhập học trực tiếp (đối với thí sinh gửi hồ sơ qua bưu điện, Trường sẽ có thông báo sau khi duyệt hồ sơ);

IV. BƯỚC 4 
Chọn các loại dịch vụ sinh viên muốn đăng ký. Bộ phận Hỗ trợ sinh viên sẽ ghi nhận và chủ động thông báo khi triển khai dịch vụ.

V. BƯỚC 5
Xem lịch hẹn nhập học (tải file đính kèm).

Hoàn tất thủ tục khai báo nhập học TRỰC TUYẾN.

 

 


File đính kèm:

Danh sach sinh vien K18 (trung tuyen theo phuong thuc hoc ba va xet tuyen rieng).xlsx
Ke hoach nhap hoc.xlsx