Chủ nhật, 26/09/2021
5274

KẾ HOẠCH GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA 18 CỦA CÁC KHOA CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021-2022

I. Khoa Tiếng Anh
1. Thời gian: Vào lúc 08h30 ngày 02/10/2021.
2. Hình thức: Livestream qua link: 
https://fb.me/e/1GodJBs8w
3. Thông tin liên hệ:
- ThS. Hồ Thị Thùy Trang, Trợ lý CTSV, ĐT: 0357. 567454
- CN Nguyễn Văn Tuấn, Văn thư, ĐT: 0766. 559673
II. Khoa Tiếng Trung
1. 
Thời gian: Vào lúc 14h00 ngày 02/10/2021.

2. Hình thức: Trực tuyến qua Zoom: ID: 4795366198; Pass: 409836
3. Thông tin liên hệ:
- TS.Võ Trung Định, Trưởng Khoa, ĐT: 0983. 381029

- ThS.Nguyễn Văn Tư, trợ lý CTSV, ĐT: 0949. 481193
III. Khoa Tiếng Pháp – Tiếng Nga
1. Thời gian: Vào lúc 08h00 ngày 30/09/2021.
2. Hình thức: Trực tuyến – Công cụ: Google Meet: http://meet.google.com/ukj-uenj-wsk 
 Ghi chú: Tham gia bằng điện thoại: (US) +1 443-489-6230 (PIN: 357991592)
3. Thông tin liên hệ: 
- TS. Nguyễn Thị Hương Huế, Trưởng Khoa, ĐT: 0914. 015155
- Cô Nguyễn Thị Biên, Trợ lý công tác sinh viên, ĐT: 0979. 537309
- ThS. Nguyễn Thanh Sơn, Phó bí thư LCĐ, ĐT: 0707. 619992

IV. Khoa NN&VH Nhật Bản
1. Thời gian: Vào lúc 14h15 ngày 26/9/2021.
2. Hình thức: Trực tuyến qua Google Meet:
https://meet.google.com/mym-zcps-ghz 
* Ghi chú: Gọi đến số: ‪(Undefined parameter - MÃ VÙNG) Undefined parameter - PIN: ‪395 214 280#
3. Thông tin liên hệ: ThS. Hồ Đặng Mỹ An (Phó Trưởng khoa), ĐT: 0902. 817750
V. Khoa NN&VH Hàn Quốc
1. Thời gian: Vào lúc 08h00 ngày 02/10/2021.
2. Hình thức: Trực tuyến qua Google Meet: 
https://meet.google.com/pvm-cqws-vni
3. Thông tin liên hệ: Cô Nguyễn Thị Hồng Phúc, VP Khoa, ĐT: 093. 4792233
VI. Khoa Việt Nam học
1. Thời gian: Vào lúc 08h30 ngày 09/10/2021.
2. Hình thức: Họp mặt trực tiếp qua Google Meet:
https://meet.google.com/ehk-wanx-uxo
3. Thông tin liên hệ:

- Cô Dương Thị Nhung, Cố vấn học tập: 0914. 897172.
- Cô Trần Thị Cẩm Trang, Trợ lý CTSV: 0945. 671701.
VII. Khoa Quốc tế học
1. Thời gian: Vào lúc 14h00 ngày 02/10/2021.
2. Hình thức: Trực tuyến qua Google Meet:
https://meet.google.com/ucn-ydqi-hue
* Ghi chú: Gọi đến số: ‪(Undefined parameter - MÃ VÙNG) Undefined parameter - SỐ ĐT MÃ PIN: ‪980 990 292#
3. Thông tin liên hệ: Cô Nguyễn Thị Thuý Liễu, Văn phòng khoa:  ĐT: 0905. 261917