Thứ ba, 01/06/2021
1628

KÊ KHAI TÌNH HÌNH VAY VỐN SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn sinh viên các khóa trong năm học 2020-2021, Nhà trường yêu cầu những sinh viên có tham gia vay vốn sinh viên năm học 2020-2021 tiến hành kê khai thông tin vay vốn theo link sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEhHMmEyAkkm_NQy7GdGUftqnhjJLfEf4P27ZAJlJ417M7Ow/viewform
Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến cuối ngày 10/6/2020 (thứ Năm). Sau thời hạn trên, sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp.

Trân trọng thông báo ./.


File đính kèm:

THÔNG BÁO.pdf