Thứ sáu, 18/06/2021
2300

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH QUY CÁC KHÓA NỢ HỌC PHÍ SAU ĐỢT 3 CỦA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021

Trường thông báo danh sách sinh viên chính quy các khóa nợ học phí sau đợt 3 của học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau:
I. Thời gian nộp học phí
- Đợt 1: Từ ngày 28/04/2021 đến ngày 22/05/2021. Ngày 23/05/2021, phòng Kế hoạch, tài chính và Cơ sở vật chất công bố danh sách nợ học phí đợt 1 lên trang web của trường.
- Đợt 2: Từ ngày 23/05/2021 đến ngày 05/06/2021. Ngày 06/06/2021, phòng Kế hoạch, tài chính và Cơ sở vật chất công bố danh sách nợ học phí đợt 2 lên trang web của trường.
- Đợt 3: Từ ngày 06/06/2021 đến ngày 17/06/2021. Ngày 18/06/2021, phòng Kế hoạch, tài chính và Cơ sở vật chất công bố danh sách nợ học phí đợt 3 lên trang web của trường (có danh sách kèm theo).
Lưu ý: Sau các khoảng thời gian quy định nói trên, nếu sinh viên không nộp hoặc không đối chiếu danh sách nợ các đợt trong thời gian 5 ngày kể từ ngày đăng thông báo thì sinh viên phải chịu toàn bộ trách nhiệm theo quy định.
II. Cách thức nộp học phí
Sinh viên vào tài khoản của mình trên trang thông tin đào tạo tín chỉ để xem số tiền học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 phải nộp. Căn cứ vào số tiền đó, sinh viên sẽ nộp học phí trực tuyến bằng tài khoản Vietinbank cá nhân với quy trình thực hiện như sau:
- Bước 1: Sinh viên truy cập website, đăng nhập vào chương trình quản lý sinh viên của trường bằng tài khoản cá nhân và lựa chọn thanh toán học phí ⇒ Hệ thống sinh mã hóa đơn cho giao dịch, gửi sang hệ thống cổng thanh toán ⇒ Cổng thanh toán hiển thị màn hình nhập thông tin thẻ thanh toán.
- Bước 2: Sinh viên nhập thông tin thẻ thanh toán ⇒ Cổng thanh toán xác định ngân hàng phát hành thẻ và chuyển tiếp giao dịch sang hệ thống VietinBank ⇒ Hệ thống VietinBank xác thực chủ thẻ và sinh mã OTP.
- Bước 3: Sinh viên nhập mã OTP (được gửi qua số điện thoại sinh viên đã đăng ký) ⇒ Hệ thống VietinBank xác thực OTP và thực hiện giao dịch thanh toán, tự động trừ tiền trong tài khoản Thẻ Sinh viên và ghi có vào tài khoản của Trường.
- Bước 4: Hệ thống phần mềm của Nhà trường nhận được thông tin thanh toán thành công, tự động hạch toán gạch nợ cho Sinh viên ⇒ Gửi thông báo thanh toán thành công cho Sinh viên.
Lưu ý: Số điện thoại sinh viên cung cấp cần cố định trong suốt quá trình học tại trường. Nếu có sự thay đổi sinh viên phải liên hệ và cung cấp ngay cho Ngân hàng Vietinbank.
III. Kiểm tra, đối chiếu việc nộp học phí
Sau mỗi đợt nộp, Nhà trường sẽ thông báo danh sách các sinh viên còn nợ học phí lên trang web của trường (hucfl.edu.vn) và tại bảng thông báo của Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất. Những trường hợp có thắc mắc về quy trình nộp học phí, đề nghị sinh viên liên hệ cô Lê Thị Kim Phụng, phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất, trường Đại học Ngoại ngữ trong giờ hành chính để được giải quyết hoặc qua hotline hỗ trợ từ phía ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Huế.
Họ và tên
Số điện thoại
Chức vụ
Lê Thị Thu Ngân
0905.693.937
Giao dịch viên phòng kế toán
Hoàng Huy Hoàng
0912.642.269
Giao dịch viên phòng kế toán
Trần Thị Thanh Phương
0917.162.342
Cán bộ Quan hệ khách hàng
IV. Hình thức xử lý sinh viên nợ học phí
Căn cứ theo Quyết định số 952/QĐ-ĐHNN ngày 06 tháng 09 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc ban hành Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên và Quyết định số 1516/QĐ-ĐHNN ngày 29 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh một số nội dung trong “Danh mục hướng dẫn một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật sinh viên”.
Để công tác thu và nộp học phí đúng kế hoạch, Trường đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc./.


File đính kèm:

K10.xls
K11.xls
K12.xls
K13.xls
K14.xls
K15.xls
K16.xls
K17.xls