Thứ năm, 01/04/2021
1539

THÔNG BÁO DÒ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN TCXH VÀ HTCPHT HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021Kính gửi: Toàn thể sinh viên!
Học kỳ II, năm học 2020-2021, Nhà trường tiếp tục thực hiện các chế độ cho sinh viên:
 - Trợ cấp xã hội;
 - Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo.
Nay Trường chuyển danh sách sinh viên thuộc các đối tượng chính sách trên (file đính kèm) cho toàn thể sinh viên kiểm tra và đối chiếu. Những trường hợp nào thuộc vào diện được hưởng các chế độ trên mà chưa có tên trong danh sách thì khẩn trương liên hệ Cv Nguyễn Thị Hiền,  VP Một Cửa - B1.3 để được xử lý.
Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/4/2021 (thứ Sáu)
Trường gửi kèm bản hướng dẫn để sinh viên đọc và nắm rõ đối tượng được hưởng 02 chế độ trên.
Trân trọng thông báo ./.


File đính kèm:

HƯỚNG DẪN CÁC CĐCS.doc
DANH SÁCH HTCPHT (BẢN DÒ).xlsx
DANH SÁCH TCXH HK II, 2020-2021 (BẢN DÒ).xlsx