Thứ sáu, 22/10/2021
2841

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2021


Để thực hiện tốt kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy Đợt 2 năm 2021, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho sinh viên khóa K14 (2017-2021), các sinh viên khóa trước và cùng lúc hai chương trình chưa tốt nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp
 • Chứng chỉ Giáo dục Thể chất (01 bản scan dấu đỏ);
 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (01 bản scan dấu đỏ);
 • Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm chương trình 1 đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình đã tốt nghiệp chương trình 1 (01 bản scan dấu đỏ);
 • Chứng chỉ/Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ 1 - Ngoại ngữ chuyên đối với các đợt Nhà trường có cấp chứng chỉ/giấy chứng nhận (01 bản scan dấu đỏ);
 • Chứng chỉ/Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ 2 - Ngoại ngữ không chuyên (01 bản scan dấu đỏ).
 • Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đại học theo mẫu đính kèm (01 bản scan có ký, ghi rõ họ tên và dán ảnh).

Lưu ý:

-  Sinh viên có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế phải đến Phòng Đào tạo (gặp Chuyên viên Trần Đình Hiếu, SĐT: 0906.513.138) để xác nhận chuyển đổi tương đương.

-  Sinh viên chưa nhận các loại chứng chỉ/Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ (do đang ở vùng dịch) thì liên hệ Phòng A103 (SĐT: 02343.827050) để có bản scan dấu đỏ.

-  Sinh viên tra cứu số vào sổ ngoại ngữ không chuyên tại website: flts.hucfl.edu.vn

-  Sinh viên tham khảo các quy định về việc xét tốt nghiệp theo file đính kèm:

 • Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
 • Quyết định số 2240/QĐ-ĐHNN ngày 31/08/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc Ban hành Quy định về việc xét tốt nghiệp đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
 • Quyết định số 211/QĐ-ĐHNN ngày 02/04/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc Ban hành quy định quy đổi điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thành các bậc tương đương theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Quyết định số 1478/QĐ-ĐHH ngày 07/10/2020 của Đại học Huế về việc Ban hành Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế.
 1. Nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận tốt nghiệp

-    Bước 1: Khai báo tình trạng hồ sơ của cá nhân trực tuyến theo đường link: https://forms.gle/VJy8WCLaALycYrMd7 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/11/2021 (dành cho tất cả sinh viên K14, các khóa trước và chương trình hai chưa tốt nghiệp). Sinh viên nếu đáp ứng đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện tiếp bước 2.

-    Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bản scan cho Trường, lưu tên file: Lớp – Mã SV – Họ và tên không dấu, ví dụ: Nhật K14A – 17F7551003 – Nguyen Van A (qua Phòng CTSV, chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Tâm, email: ntttamnn@hueuni.edu.vn, di động: 0979619719) trước ngày 30/11/2021. Riêng đối với sinh viên dự thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ vào các đợt thi dự kiến trong tháng 11 năm 2021 vẫn được phép nộp hồ sơ đề nghị xét tốt nghiệp. Sau khi có kết quả của đợt thi, Nhà trường sẽ đối chiếu để xét theo quy định.

     Lưu ý: Sinh viên chưa tốt nghiệp tham gia vào nhóm zalo Tốt nghiệp đợt 2, 2021 theo đường link: https://zalo.me/g/azyxdm033 để được hỗ trợ.

Sau thời hạn nói trên, sinh viên không thực hiện đầy đủ hồ sơ theo 2 bước trên sẽ không được đưa vào danh sách trình Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Đợt 2 năm 2021.


File đính kèm:

QD_211_ DHNN.pdf
QD_1478_QD_DHH.PDF
QD_2240_ QUY DINH XET TN THEO TIN CHI.pdf
QD43BGDDT.DOC
DON_DE_NGHI_XET_TOT_NGHIEP.doc