Thứ ba, 04/05/2021
1281

THÔNG BÁO XÉT CHỌN HỌC BỔNG SCRANTON NĂM HỌC 2020 - 2021


 
Trường tổ chức xét chọn học bổng Scranton năm học 2020-2021, đề nghị các khoa triển khai xét chọn và giới thiệu sinh viên. Cụ thể như sau:
1. Tiêu chí
- Là sinh viên năm thứ hai và thứ ba của Trường;
- Giới tính: Nữ;
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
- Biết khá giỏi tiếng Anh (để viết bài);
- Điểm học tập năm học 2019-2020 từ khá trở lên (ưu tiên giỏi, xuất sắc);
- Rèn luyện tốt;
- Tham gia tích cực các hoạt động;
- Chưa nhận học bổng tài trợ lần nào.
2. Số lượng
- Khoa Tiếng Anh: 05 sinh viên;
- Khoa Tiếng Trung: 03 sinh viên;
- Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật bản: 02 sinh viên;
- Khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga: 02 sinh viên;
- Các khoa còn lại: 01 sinh viên/khoa.
3. Quy trình và thời gian
- Các khoa tổ chức xét chọn và gửi danh sách sinh viên được giới thiệu (theo mẫu đính kèm) về Trường (qua Phòng CTSV; chuyên viên chính: Trần Quyết Chiến; di động: 0917.143.468; email: tqchien@hueuni.edu.vn) trước ngày 11/05/2021;
- Trường tổ chức xét chọn và gửi hồ sơ sinh viên đề nghị cấp học bổng đến Quỹ học bổng Scranton trước ngày 18/05/2021.
Đề nghị các khoa thực hiện./.

 


File đính kèm:

MAU_DANH_SACH_GIOI_THIEU_SCRANTON_2021.xls