Thứ tư, 20/02/2019
2026

Tổng quan về Khoa Tiếng Pháp

Khoa Tiếng Pháp được thành lập vào tháng 7/2004 trên cơ sở sáp nhập Khoa Pháp Trường Đại học Sư phạm Huế và Tổ bộ môn Tiếng Pháp Trường Đại học Khoa học Huế. Là khoa trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Khoa Tiếng Pháp hoạt động trong khuôn khổ và quy chế của trường, là thành viên tham gia tất cả hoạt động do Trường chỉ đạo và quản lý.

Cơ cấu tổ chức

Tính đến tháng 01/2019, lực lượng giảng viên Khoa Tiếng Pháp gồm 05 Tiến sĩ, 15 Thạc sĩ, 01 Cử nhân (đang theo học chương trình Cao học Ngôn ngữ đối chiếu). Phần lớn các giảng viên được đào tạo sau đại học tại Pháp, Canada, Bỉ. Giảng viên của Khoa còn giảng dạy tiếng Pháp tại Viện Pháp - Huế, chương trình Đại học và Cao học cho các trường thành viên Đại học Huế.


Sơ đồ cơ cấu tổ chức Khoa Tiếng Pháp (tính đến tháng 01/2019)

Chức năng

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học ngành Sư phạm tiếng Pháp và Ngôn ngữ Pháp - Du lịch, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực ngoại ngữ.

Nhiệm vụ

- Đào tạo cử nhân chính quy ngành Sư phạm tiếng Pháp và Ngôn ngữ Pháp - Du lịch;

- Giảng dạy ngoại ngữ Pháp cho các hệ đào tạo không chuyên ngữ bậc đại học và sau đại học.

- Nâng cao năng lực tiếng Pháp theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho các đối tượng có nhu cầu học và thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ.

- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực ngoại ngữ nhằm phục vụ công cuộc đổi mới toàn diện về dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân và hội nhập quốc tế.

- Hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước về đào tạo, trao đổi học thuật, giao lưu văn hoá, góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

- Tham gia các hoạt động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2025.

Thành tích nổi bật

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2014-2015 đến năm học 2015-2016.

- Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.