Thứ hai, 10/01/2022
4462

QUYẾT ĐỊNH CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022


Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành Quyết định về việc cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021-2022 (theo file đính kèm).
Đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho toàn thể sinh viên được biết.
* Mọi thông tin liên hệ:
Chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Tâm, Phòng CTSV, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
Số điện thoại/Zalo: 0979.619.719


File đính kèm:

QD HB KKHT BO SUNG HK1 21.22.pdf
QD HBKKHT HK1 2021-2022.pdf