Thứ năm, 28/04/2022
626

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG CỬ NHÂN LỚP BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2, HỆ CQ, NGÀNH NGÔN NGỮ ANH, KHÓA HỌC 2019-2022

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021–2022; căn cứ vào kế hoạch đào tạo các lớp bằng đại học thứ 2, Trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân lớp bằng đại học thứ 2, hệ Chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh, khóa học 2019-2022 dành cho lớp Anh B2K15 C, D với một số nội dung cụ thể sau:
I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Thời gian: Vào lúc 9h00 ngày 08/05/2022.
Ghi chú: Sinh viên có mặt trước 30 phút để làm thủ tục nhận bằng và lễ phục.
2. Địa điểm: Hội trường 1 tầng 3, Khu nhà Hiệu bộ Trường Đại học Ngoại ngữ.
II. THỦ TỤC NHẬN BẰNG
Để việc nhận bằng và lễ phục được thuận lợi, Trường đề nghị sinh viên thực hiện các công việc sau:
Đăng ký nhận bằng tại buổi Lễ:
1. Link đăng ký:
ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyMVD0f73eS9GO5M1lCMRy99u3sh1IR8qKssOLqkpfB2ZfsA/viewform?usp=sf_link
2. Thời gian đăng ký: đến hết ngày 05/05/2022 (thứ Năm).
Ghi chú:
- Trường chỉ phát bằng tốt nghiệp cho các bạn sinh viên đã đăng ký nhận bằng ở link trên. Những trường hợp không đăng ký sẽ nhận bằng hoặc ủy quyền nhận bằng vào ngày khác tại Phòng CTSV.
- Khi đến làm thủ tục nhận bằng sinh viên mang theo giấy CMND và thẻ sinh viên.
rên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân lớp bằng đại học thứ 2, hệ Chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh, khóa học 2019-2022, Trường đề nghị sinh viên các lớp bằng đại học thứ 2 Anh B2K15C, D thực hiện theo đúng kế hoạch./.