Thứ hai, 13/01/2020
3032

THÔNG TIN TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH VÀ DỰ BỊ TIẾN SĨ NĂM 2020

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
- Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (mã số: 9140111).
- Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu (mã số: 9222024).

HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

- Đào tạo tiến sĩ: 03 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 04 năm đối với người có bằng đại học.

- Đào tạo dự bị tiến sĩ: Tối đa 02 năm (24 tháng).

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

1. Văn bằng: Người dự tuyển cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

a) Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh:

- Đối với ứng viên có bằng thạc sĩ ngành đúng, phù hợp là Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh hoặc ứng viên có bằng thạc sĩ ngành gần là Quốc tế học và Ngôn ngữ Anh.

- Đối với ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học đúng và phù hợp là Sư phạm tiếng AnhNgôn ngữ Anh hệ chính quy.

b) Chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu:

- Đối với ứng viên có bằng thạc sĩ ngành đúng, phù hợp là Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu hoặc ứng viên có bằng thạc sĩ ngành gần là Ngôn ngữ học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Việt Nam học, Hán Nôm, Ngôn ngữ các dân tộc tiểu số, Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngôn ngữ Anh (Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn Quốc), LL&PPDH bộ môn tiếng Anh (Pháp, Nga, Trung).

- Đối với ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học đúng và phù hợp là: Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, Ngôn ngữ Anh (Pháp, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc...).

Các bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ do các cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp phải kèm theo văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Ngoại ngữ

- Đối với chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh:

      Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh phải có chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại phụ lục II của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành kèm theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển quy định trên thông báo tuyển sinh; hoặc có Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là một trong các ngoại ngữ dùng để xét tuyển khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc có Bằng tốt nghiệp đại học một trong các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp không phải là tiếng Anh.

(Các bằng tốt nghiệp nước ngoài phải kèm theo văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Đối với chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu:

- Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng sau:

+  Bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành Ngôn ngữ Anh (Pháp, Nga, Trung Quốc, Hàn Huốc, Nhật, Đức,…), Sư phạm tiếng Anh (Pháp, Nga, Trung …).

+ Bằng thạc sĩ thuộc các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh (Pháp, Nga, Trung Quốc, Hàn Huốc, Nhật, Đức, Văn học nước ngoài…); Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh (Pháp, Nga, Trung …).

- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

3. Đề cương nghiên cứu

Có 01 đề cương nghiên cứu(Tham khảo mẫu hướng dẫn xây dựng đề cương tại phụ lục II của Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1695/QĐ-ĐHH ngày 20/12/2019 của Giám đốc Đại học Huế).

4. Bài báo

Là tác giả của ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo khoa học liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu  đã được đăng hoặc được nhận đăng trên các tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng (03 năm) tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

5.Thư giới thiệu

Có hai (02) thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh Giáo sư,
Phó giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ cùng ngành; hoặc một (01) thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ khoa học, Tiến sĩ cùng ngành và một (01) thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu phải có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và trong đó có một nhà khoa học sẽ làm người hướng dẫn thực hiện luận án. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a). Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là phẩm chất đạo đức nghề nghiệp;

b). Năng lực hoạt động chuyên môn;

c). Phương pháp làm việc;

d). Khả năng nghiên cứu;

đ). Khả năng làm việc theo nhóm;

e). Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g). Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h). Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm NCS (không giới thiệu, giới thiệu, giới thiệu với sự ủng hộ cao).
6. Người hướng dẫn nghiên cứu sinh:

Cơ sở đào tạo và Nghiên cứu sinh thực hiện theo các nội dung tại Điều 13 của Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế được ban hành kèm theo Quyết định số 1695/QĐ-ĐHH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế.

7.  Các điều kiện khác

a) Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển.Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

b) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án).
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

 1. Đơn xin dự tuyển theo mẫu của các đơn vị đào tạo của Đại học Huế.
 2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm Cao học; bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp.
 3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm).
 4. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 5. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.
 6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn.
 7. Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (07 bộ).
 8. Đề cương nghiên cứu (07 bản).
 9. 02 thư giới thiệu (để trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai của người giới thiệu).
 10. Bản sao hợp lệ văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.
 11. Các giấy tờ hồ sơ khác theo quy định của Đại học Huế và 4 ảnh (3x4).

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 x 26 cm) có đề rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở bên ngoài.

ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN DỰ BỊ TIẾN SĨ

Căn cứ Quy định về tuyển sinh và đào tạo dự bị tiến sĩ được ban hành kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-ĐHH ngày 20/12/2019 của Giám đốc Đại học Huế, người dự tuyển học dự bị tiến sĩ cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Về văn bằng:

1. Văn bằng: Người dự tuyển cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

- Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh:

+ Đối với ứng viên có bằng thạc sĩ ngành đúng, phù hợp là Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh hoặc ứng viên có bằng thạc sĩ ngành gần là Quốc tế học và Ngôn ngữ Anh.

+ Đối với ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành đúng và phù hợp là Sư phạm tiếng AnhNgôn ngữ Anh hệ chính quy.

- Chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu:

+ Đối với ứng viên có bằng thạc sĩ ngành đúng, phù hợp là Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu hoặc ứng viên có bằng thạc sĩ ngành gần là Ngôn ngữ học Việt Nam, Ngôn ngữ học, Việt Nam học, Hán Nôm, Ngôn ngữ các dân tộc tiểu số, Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngôn ngữ Anh (Nga, Pháp, Trung, Nhật, Hàn Quốc), LL&PPDH bộ môn tiếng Anh (Pháp, Nga, Trung).

+ Đối với ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành đúng và phù hợp là: Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, Ngôn ngữ Anh (Pháp, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc...).

Các bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được thẩm định và công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Có ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh phó giáo sư trở lên, hoặc học vị tiến sĩ (có ít nhất 36 tháng làm công tác nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy tính từ ngày được công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ) hướng dẫn trong thời gian học dự bị tiến sĩ.

b) Hồ sơ dự tuyển dự bị tiến sĩ:

 1. Đơn xin dự tuyển theo mẫu của các đơn vị đào tạo của Đại học Huế.
 2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm cao học; bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp.
 3. Thư giới thiệu của người nhận hướng dẫn dự bị tiến sĩ.
 4. Bài luận về định hướng đề tài luận án tiến sĩ theo quy định.
 5. Các yêu cầu khác về hồ sơ theo quy định của đơn vị đào tạo.

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 x 26 cm) có đề rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở bên ngoài.

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 15 của các tháng chẵn trong năm 2020.
 2. Thời gian xét tuyển: Trong khoảng thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ, Đại học Huế sẽ phản hồi đến người dự tuyển các thông tin về tình trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nếu hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, hoặc kế hoạch xét tuyển đối với những hồ sơ đã đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.
 3. Địa điểm phát mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển:

Thí sinh dự tuyển liên hệ, gửi hoặc nộp trực tiếp hồ sơ về địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ; 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế.
LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

     1. Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh bao gồm:

- Lệ phí xử lý hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ, nộp tại đơn vị đào tạo khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Lệ phí xét tuyển: 2.000.000đ /thí sinh (Ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Huế sẽ thu vào buổi xét tuyển).
2. Lệ phí dự tuyển dự bị tiến sĩ: Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ; 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế.

Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
 

 57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  02343 938 295      0914 986 949    
   dhnn_tvht@hueuni.edu.vn   
  http://tuyensinh.hucfl.edu.vn
   Dai.Hoc.Ngoai.Ngu.Hue.tuvan.hotro.sinhvien

Tư vấn đường dây nóng
Th.S Hoàng Thị Hoài Phương, Tư vấn viên tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ

  0934912129                 hhoaiphuong@yahoo.com