Thứ năm, 24/03/2022
1940

XÉT CHỌN HỌC BỔNG SCRANTON NĂM 2022

 

Trường tổ chức xét chọn học bổng Scranton năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí
a. Sinh viên đại học hệ chính quy
Là sinh viên năm thứ hai và thứ ba của Trường;
Giới tính: Nữ;
Có hoàn cảnh kinh tế khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn);
Kết quả học tập năm học 2020 - 2021 từ khá trở lên (ưu tiên giỏi, xuất sắc);
Kết quả rèn luyện năm học 2020 - 2021 từ tốt trở lên;
Đã hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp Học bổng và Hỗ trợ ngoài ngân sách năm học 2021 - 2022.
Tham gia tích cực các hoạt động do Đoàn TN, Hội SV Trường tổ chức;
Biết khá, giỏi tiếng Anh (để viết bài luận);
Chưa nhận học bổng, hỗ trợ sau đây trong năm học 2021 – 2022: Majungmul, CSC Huế, Nâng bước Thủ khoa, KF-Sam Sung, Nguyễn Trường Tộ, Đại học Huế hỗ trợ SV không nơi nương tựa, Học bổng phát triển SV Việt Nam, Tecare, Keidanran & JCCI, Clé;
Ưu tiên ứng viên chưa nhận học bổng Scranton và các ứng viên đã tham gia phần thi viết (Scranton Essay Contest 2022) nhưng chưa đạt giải.
b. Học viên cao học
Là học viên cao học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc;
Giới tính: Nữ;
Kết quả học tập năm học 2020-2021: Điểm trung bình toàn khóa đạt từ 9,0 trở lên tính đến thời điểm xét hồ sơ  (kết quả học tập do Phòng Đào tạo cung cấp);
Chưa nhận học bổng ngoài ngân sách nào của Trường và Đại học Huế  trong năm học 2020-2021.
Có thể viết bài luận bằng tiếng Anh (đối với học viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc);
Ưu tiên Ban cán sự lớp.
2. Số lượng
a. Sinh viên đại học hệ chính quy
 

STT

ĐƠN VỊ (KHOA)

SỐ LƯỢNG

CHÍNH THỨC

DỰ BỊ

1

Tiếng Anh

03

01

2

Tiếng Pháp - Tiếng Nga

02

 

3

Tiếng Trung

01

01

4

Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

01

 

5

Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

01

 

6

Việt Nam học

01

 

7

Quốc tế học

01

 

 

CỘNG

10

02

 

b. Học viên cao học
 

STT

ĐƠN VỊ (KHOA)

SỐ LƯỢNG

1

Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh

01

2

Ngôn ngữ Anh

01

3

Ngôn ngữ Trung Quốc

01

 

CỘNG

03

 

3. Quy trình và thời gian
Các khoa tổ chức xét chọn và gửi danh sách sinh viên/học viên được giới thiệu (theo mẫu đính kèm ) về Trường (qua Phòng Công tác sinh viên; Chuyên viên chính, Trần Quyết Chiến -  Hệ thống thông tin quản lý) trước ngày 16/04/2022;
Trường tổ chức xét chọn và gửi hồ sơ sinh viên/học viên đề nghị cấp học bổng đến Quỹ học bổng Scranton trước ngày 08/05/2022.


Thông tin liên hệ
Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế
Điện thoại:
02343 830 720 (trong giờ hành chính)
Zalo:
0777 424 383 (Tư vấn chế độ chính sách sinh viên)
Email:
tqchien@hueuni.edu.vn