Thứ ba, 07/05/2019
179

Hội thảo tuyển dụng Ngành Sư phạm tiếng Anh (BME)

 

Thời gian

10h00 – 12h00, ngày 17/5/2019 (thứ Sáu)

Địa điểm

Hội trường tầng 4, Nhà học Chuyên ngành

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế

Thành phần

Sinh viên K12, 13 Ngành Sư phạm tiếng Anh

Học viên Ngành LL&PP giảng dạy bộ môn tiếng Anh

Sinh viên học Chương trình 2 Ngành SP tiếng Anh (dự kiến tốt nghiệp năm 2019)

Cựu sinh viên Ngành Sư phạm tiếng Anh

Sinh viên K12, K13 Ngành Ngôn ngữ Anh (có nhu cầu)


File đính kèm:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG BINH MINH.pdf