Thứ tư, 08/05/2019
1124

Khảo sát tình hình tìm kiếm việc làm và Đăng ký tư vấn & giới thiệu việc làm cho sinh viên K12


Thực hiện  kết luận tại Hội nghị đại biểu Công tác sinh viên định kỳ tháng 5 năm 2019 Trường triển khai Khảo sát tình hình tìm kiếm việc làm và Đăng ký tư vấn & giới thiệu việc làm cho sinh viên K12. Khảo sát tình hình tìm kiếm việc làm của sinh viên giúp Trường  đánh giá và nâng cao hiệu quả công tác tư vấn & giới thiệu việc làm cho sinh viên sau các hoạt động do Trường, Khoa tổ chức từ đầu năm học 2018-2019 đến nay, đồng thời thống kê danh sách sinh viên đã tìm kiếm được việc làm trước khi tốt nghiệp. Tổ chức cho sinh viên đăng ký tư vấn và giới thiệu việc làm giúp Trường có cơ sở dữ liệu về nhu cầu tìm kiếm việc làm để chủ động xây dựng kế hoạch, mời các đối tác, nhà tuyển dụng tiềm năng với mong muốn tổ chức các Hội thảo tuyển dụng phù hợp cho những sinh viên thực sự có nhu cầu. Để công tác Khảo sát tình hình tìm kiếm việc làm và Đăng ký tư vấn & giới thiệu việc làm cho sinh viên triển khai có hiệu quả đề nghị các anh chị sinh viên K12 thực hiện các nội dung sau:
 
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
 57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
   0234 3 938 295 
   0914 986 949 
   dhnn_tvht@hueuni.edu.vn   
  http://tuyensinh.hucfl.hueuni.edu.vn
   Dai.Hoc.Ngoai.Ngu.Hue.tuvan.hotro.sinhvien
Hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách 
Bà Nguyễn Thị Hiền, Chuyên viên Tư vấn việc làm              
 083 272 2468