Thứ sáu, 02/07/2021
2486

Thông báo về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm y tế HSSV năm học 2020-2021Căn cứ vào Quyết định số 375/QĐ-BHXH ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm y HSSV năm học 2020-2021, nay Trường thông báo cho những sinh viên có tên trong danh sách sau đến nhận lại tiền BHYT năm học 2020-2021.

Thời gian: Trong khung giờ hành chính (không giới hạn về thời gian nhận).

Địa điểm: Phòng Kế toán – Cơ quan BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế, Đường Hoàng Lanh (đường Tố Hữu nối dài), Phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nghiêm túc thực hiện thông báo.

Lưu ý: Nhóm sinh viên đã tham gia BHYT tại địa phương nhưng vẫn tham gia BHYT tại Trường (không có tên trong danh sách kèm theo) sẽ nhận tiền thoái lui tại Trường trong thông báo tiếp theo.

Trân trọng thông báo ./.


File đính kèm:

TB THOÁI LUI TIỀN BHYT.pdf
38063_Quyết định hoàn trả BHYT - Trường Đại học Ngoại Ngữ(Danh sách Tháng 06 năm 2021).pdf
38063_danh sach thoai tra_trường Đại học Ngoại Ngữ Tháng 06 năm 2021.pdf