Thứ ba, 04/05/2021
666

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HỌC TẬP QUA MẠNG CHO SINH VIÊN TRONG THỜI GIAN KHÔNG HỌC TẬP TRUNG ĐỂ PHÒNG DỊCH COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường thông báo đến toàn thể sinh viên những nội dung sau

Yêu cầu sinh viên đọc kỹ thông báo này để thực hiện.