Thứ sáu, 09/04/2021
4581

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Để triển khai việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2020-2021, Trường đề nghị Lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp Khóa K14, K15, K16, K17 thực hiện các công việc sau:

1. Yêu cầu Ban cán sự các lớp truyền thống tải các văn bản liên quan đến việc đánh giá kết quả rèn luyện bao gồm các bản: “Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên”; “Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của sinh viên”, (có biểu mẫu đính kèm), các danh sách vi phạm bị trừ điểm (có file đính kèm)... để triển khai tổ chức đánh giá điểm rèn luyện.

2. Giáo viên cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm cùng Ban cán sự các lớp chỉ đạo trực tiếp việc đánh giá kết quả rèn luyện và giải quyết các khiếu nại (nếu có) trong phạm vi lớp mình phụ trách.

3. Riêng với Khóa 14, các lớp đồng thời tiến hành bình xét kết quả rèn luyện của học kỳ 2, kết quả học tập căn cứ vào kết quả của học kỳ 1, các lỗi vi phạm ở mức cấp lớp, tiến hành trừ điểm bình thường, các lỗi vi phạm ở mức cấp trường hoặc cao hơn (nếu có), sau khi trường tổng hợp ra quyết định sẽ tiến hành trừ điểm sau.

4. Sau khi hoàn tất việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, đề nghị lớp trưởng các lớp nộp kết quả về văn phòng các Khoa hạn cuối vào ngày 21 tháng 4 năm 2021 để Trợ lý Công tác sinh viên các Khoa tổng hợp trình Lãnh đạo khoa họp hội đồng và ký, nộp về cho Trường qua Phòng Công tác sinh viên trước ngày 28 tháng 4 năm 2021 (cho chuyên viên Hoàng Thị Luyên) để Trường kịp thời xét cấp học bổng. (Bản file excel, các lớp trưởng gửi vào email: htluyen@hueuni.edu.vn trước ngày 21 tháng 4 năm 2021).

Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.
 


File đính kèm:

thong bao.pdf
quy che danh gia kqrl cua sv.pdf
BANG TONG HOP KQRL CUA SV.xls
BIEN BAN HOP LOP.docx
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN.doc
PHIẾU XÁC NHẬN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO.doc
VI PHAM TUAN SINH HOAT CONG DAN_2021.pdf
VI PHẠM QUY CHE THI_2021.pdf
VI PHAM NOP HOC PHI_2021.pdf
VI PHAM KHONG THAM GIA BAO HIEM_2021.pdf
DANH SACH XET HK 2 - KHOA 14.xls
DS VI PHAM BHYT - 2021.xls
DS VI PHAM NOP HOC PHI - HKI_2021.xls
DS VI PHAM QUY CHE THI_2021.xlsx
DS_VI_PHAM_TUAN_SHCD_2021.xls