Thứ sáu, 23/10/2020
1149

THÔNG TIN HỌC BỔNG KEIDANREN & JCCI 2020

Số lượng
03 suất.

Tiêu chuẩn

Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt thành tích học tập giỏi (kết quả học tập năm học 2019-2020), đối với sinh viên năm thứ nhất lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 để xét chọn.

Tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên đã được nhận học bổng năm trước nếu vẫn đủ tiêu chuẩn.

Hồ sơ xét cấp học bổng của sinh viên

Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu đính kèm).

Bản sao công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.

01 ảnh cỡ 3x4 cm.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến trước 17h ngày 26/10/2020.

Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên, tầng 1, Nhà Hiệu bộ

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thị Thảo Tâm, Chuyên viên học bổng - tốt nghiệp
Di động: 0979 619 719
Email: ntttamnn@hueuni.edu.vn