Thứ sáu, 24/06/2022
1090

BỘ GD&ĐT QUY ĐỊNH MÃ ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG CỦA 20 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh ngành giáo dục Mầm non hệ cao đẳng năm 2022, đồng thời công bố mã đăng ký nguyện vọng đối với 20 phương thức xét tuyển của năm nay. 
Theo đó, thí sinh cần tìm hiểu thông tin về mã trường, mã tuyển sinh, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp được cơ sở đào tạo công khai trong đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo để nhập liệu và cho chính xác.
T
hí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện.
Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trên đề án tuyển sinh và thực hiện theo các quy định của các cơ sở này.
Năm nay, Bộ GD&ĐT yêu cầu thí sinh phải đăng ký lên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tất cả các nguyện vọng đăng ký ở tất cả các phương thức tuyển sinh. Do đó, theo thống kê của Bộ, hiện nay, các trường đại học đang sử dụng khoảng 20 phương thức xét tuyển.
Bộ GD&ĐT đã quy định mã xét tuyển của 20 phương thức này. Thí sinh cần đặc biệt chú ý khi nhập các thông tin nguyện vọng đăng ký xét tuyển lên hệ thống tuyển sinh của Bộ.
Mã tuyển sinh cụ thể từng phương thức như sau:

Thí sinh cần lưu ý, mã phương thức xét tuyển gồm 3 ký tự do cơ sở đào tạo tự định nghĩa nhưng phải tham chiếu với mã phương thức xét tuyển do Bộ GD&ĐT quy định, hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do Bộ quy định.
Mã tổ hợp xét tuyển:
Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập cấp THPT sử dụng Mã tổ hợp xét tuyển do Bộ GD&ĐT quy định; đối với các tổ hợp có môn năng khiếu, các môn năng khiếu NK1, NK2 là do cơ sở đào tạo quy định.
Đối với các phương thức xét tuyển khác: Mã tổ hợp gồm 3 ký tự do cơ sở đào tạo tự quy định.

(Nguồn: https://tienphong.vn/bo-gd-dt-quy-dinh-ma-dang-ky-nguyen-vong-cua-20-phuong-thuc-xet-tuyen-post1448472.tpo)