Thứ tư, 25/05/2022
4953

CẬP NHẬT SỐ TÀI KHOẢN ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐƯỢC HOÀN TIỀN BHYT NĂM HỌC 2021-2022

 
Kính gửi: Toàn thể sinh viên!
Phòng CTSV cập nhật danh sách sinh viên được hoàn tiền BHYT năm học 2021-2022, những sinh viên có tên trong 3 danh sách đính kèm lưu ý các nội dung sau: 
1. Sinh viên có tên trong danh sách 1: khẩn trương đến phòng B1.3 để làm hồ sơ hoàn tiền
(những trường hợp bôi màu là chưa làm hồ sơ)
 2. Sinh viên có tên trong danh sách  2 và danh sách 3 kiểm tra thông tin và cập nhật số tài khoản để Nhà trường hoàn trả tiền. Cú pháp: Họ tên, MSV, Số tài khoản, Ngân hàng gửi qua zalo 0832.722.468 (CV Nguyễn Thị Hiền) 
Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/6/2022.
Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không xử lý đối với những trường hợp chậm trễ.
Lưu ý: Những sinh viên đã cập nhật STK vui lòng bỏ qua thông báo này.
Trân trọng thông báo ./.

 


File đính kèm:

DANH SÁCH 1.xls
DANH SÁCH 2.xlsx
DANH SÁCH 3.xlsx