Thứ tư, 20/04/2022
10986

CẬP NHẬT THÔNG TIN NỘI, NGOẠI TRÚ SINH VIÊN

Để nắm được tình hình sinh viên, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên nội, ngoại trú; đồng thời làm cơ sở dữ liệu để Trường hợp tác với các cơ quan công an địa phương nơi sinh viên cư trú. Trường đề nghị lãnh đạo các khoa chỉ đạo trợ lý CTSV nhắc nhở và yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống triển khai các nội dung sau đến toàn thể sinh viên của lớp:
1.       Cập nhật thông tin cá nhân trên trang thông tin đào tạo của Trường (https://ums.hucfl.edu.vn/) gồm các nội dung sau: Hộ khẩu thường trú, hình thức cư trú hiện tại, ngày bắt đầu cư trú, địa chỉ cư trú, số điện thoại, địa chỉ email.
Lưu ý: Đối với hộ khẩu thường trú và địa chỉ cư trú sinh viên cập nhật theo hình thức sau: Số nhà, tên đường/thôn, xóm; phường/xã/thị trấn; thành phố/thị xã/huyện; tỉnh.
Ví dụ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.       Cập nhật thông tin nội, ngoại trú theo đường link đính kèm: https://forms.gle/Eog8KgPXgpMbwusd9
Sau thời hạn ngày 29/04/2022, những sinh viên nào không thực hiện theo đúng yêu cầu, Trường sẽ đóng tài khoản cá nhân của sinh viên đó và có hình thức xử lý theo quy định hiện hành.
Kính đề nghị lãnh đạo các khoa quan tâm chỉ đạo trợ lý CTSV và lớp trưởng các lớp triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.


File đính kèm:

THÔNG BÁO.pdf