Thứ ba, 19/04/2022
1823

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" NĂM HỌC 2021-2022

 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công nhận kết quả "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2021-2022 cho 6.213 sinh viên hệ đào tạo chính quy (file đính kèm).


File đính kèm:

QUYET DINH.pdf
DANH SACH CONG NHAN.xlsx