Thứ ba, 26/04/2022
3468

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THAM GIA BHYT NĂM HỌC 2021-2022


Kính gửi: Toàn thể sinh viên Nhà trường !
Sau 8 đợt Trường triển khai thu tiền BHYT năm học 2021-2022, tỉ lệ tham gia BHYT của sinh viên đã đạt trên 90%. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa đóng bảo hiểm y tế năm học 2021-2022 (danh sách kèm theo).
Việc tham gia bảo hiểm y tế là quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước của sinh viên. Nhằm rà soát các trường hợp sinh viên đã có thẻ bảo hiểm y tế nhưng vẫn chưa được thống kê chính xác, Trường đề nghị sinh viên đã tham gia BHYT năm học 2021-2022 (tại Trường hoặc địa phương) nhưng vẫn có tên trong danh sách kèm theo mang thẻ BHYT đến Văn phòng Một cửa B.103 để đối chiếu.
Những trường hợp chưa tham gia thì đóng tiền mua BHYT bổ sung: 
Thời gian nộp tiền: Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 10/5/2022.
- Nội dung thu:
   + 
Thu tiền làm thẻ BHYT hạn thẻ sử dụng từ 01/06/2022 đến 31/12/2022 (07 tháng) cho sinh viên khóa 16,17,18. Mức thu: 328.545đ  (1.490.000đ  x 4,5% x 70%  x  07 tháng)

Lưu ý:

  • Sinh viên nộp tiền theo cú pháp: <Họ tên><MSV>-<Số điện thoại>-<BHYT>

Ví dụ: Nguyen Van A-21F7010001-0123456789-BHYT

  • Tài khoản số: 122000014732
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ
  •  Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
  •  Sau khi nộp tiền thành công, sinh viên thực hiện tiếp thao tác truy cập đường link sau đây để kê khai thông tin: https://forms.gle/EKuQFBZyNsRYKBYw8

Sau đợt đóng tiền BHYT bổ sung cuối cùng, Trường sẽ tiếp tục lọc danh sách sinh viên không tham gia BHYT năm học 2021-2022 để có hình thức kỷ luật theo quy định.

Trân trọng thông báo./.


File đính kèm:

DANH SÁCH SV CHƯA THAM GIA BHYT NĂM HỌC 2021-2022 - Copy.xlsx