Thứ ba, 17/05/2022
1480

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BHXH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HOÀN TRẢ TIỀN BHYT


 

Kính gửi: Toàn thể sinh viên !
Nhà trường nhận danh sách sinh viên được hoàn trả tiền BHYT từ cơ quan BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lí do hoàn trả: Sinh viên có tên trong danh sách kèm theo đã tham gia đóng tiền mua BHYT năm học 2021-2022 tại Trường và đã được BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế cấp thẻ. Tuy nhiên, sau đó sinh viên lại được địa phương nơi thường trú cấp miễn phí thẻ BHYT có hiệu lực cao hơn thẻ BHYT đã được cấp trước đó, cơ quan BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm thu hồi thẻ BHYT đã cấp cho sinh viên và hoàn trả tiền BHYT tương ứng với số tháng được hoàn trả.
Nay trường thông báo cho 78 sinh viên có tên trong danh sách đến tại phòng B1.3 (Văn phòng Một cửa Sinh viên)  đối chiếu thông tin và làm tờ khai TK1 để nhận lại số tiền được hoàn trả theo đúng quy định.
Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/5/2022.
Sau thời gian trên, mọi sai sót sinh viên tự chịu trách nhiệm.
Trân trọng thông báo ./.


File đính kèm:

DANH SÁCH HOÀN TIỀN.xls