Thứ sáu, 30/07/2021
2266

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ngày thi 03/07/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ngày thi 03/07/2021 gồm 73 thí sinh.


File đính kèm:

QD_VA_DS_TRUNG_TUYEN.pdf