Thứ năm, 12/05/2022
829

THÔNG BÁO DÒ THÔNG TIN SINH VIÊN THAM GIA BHYT HẠN THẺ 07 THÁNG

 
Theo kế hoạch đóng tiền BHYT năm học 2021-2022 (đợt bổ sung cuối cùng của năm 2022), từ ngày 01/5/2022 đến ngày 10/5/2022 sinh viên đã tham gia đóng bổ sung tiền BHYT hạn thẻ 07 tháng đối với sinh viên khóa 16,17,18. Trường đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo kiểm tra lại thông tin trước khi Trường chuyển danh sách sang BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế để cấp thẻ BHYT. Những trường hợp có tham gia đóng tiền nhưng không có tên trong danh sách hoặc thông tin có sai sót khẩn trương liên hệ CV Nguyễn Thị Hiền, SĐT, ZALO: 0832 722 468 để bổ sung và chỉnh sửa thông tin.
Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/5/2022 (thứ Hai).
Sau thời gian trên, mọi sai sót sinh viên tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Trân trọng ./.


File đính kèm:

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA BHYT HẠN THẺ 07 THÁNG.xls