Thứ sáu, 24/09/2021
1324

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI LỚP BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI NGÀNH NGÔN NGỮ ANH


Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể thí sinh đã trúng tuyển trong đợt thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ đào tạo Chính quy ngày 3/7/2021 kế hoạch xác nhận nhập học, cụ thể như sau:
1. KẾ HOẠCH XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NỘP HỌC PHÍ
- Từ ngày 25/09/2021 đến hết ngày 02/10/2021.
- Thời gian học chính thức: Dự kiến tháng 10/2021.
2. HÌNH THỨC
Thí sinh vào link sau để khai báo thông tin xác nhận nhập học: https://forms.gle/FdcaUDNZ5mxDJtxb9
3. HÌNH THỨC NỘP HỌC PHÍ
Thí sinh nộp học phí vào tài khoản của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
- Ngân hàng: Ngân hàng Công thương Việt Nam – CN Huế (Vietinbank)
- Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại Ngữ
- Số tài khoản: 127000015176
- Học phí học kỳ I: 4.900.000 đồng.
- Nội dung nộp: Họ và tên_Ngày sinh_Lớp B2K17CQ_Học phí HKI
Trân trọng thông báo./.