Thứ năm, 12/05/2022
7898

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2022 

Để thực hiện tốt kế hoạch tốt nghiệp đại học chính quy Đợt 1 năm 2022, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa K15 (2018-2022), các sinh viên khóa trước và chương trình 2 chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo thông báo để thực hiện việc nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp như sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp:

1. Hồ sơ giấy:

 • Chứng nhận/Chứng chỉ Giáo dục Thể chất (01 bản photo công chứng);
 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (01 bản photo công chứng);
 • Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm chương trình 1 đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình đã tốt nghiệp chương trình 1 (01 bản photo công chứng);
 • Chứng chỉ/Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ 1 - Ngoại ngữ chuyên (01 bản photo công chứng).
 • Chứng chỉ/Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ 2 - Ngoại ngữ không chuyên (01 bản photo công chứng).
 • Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đại học theo mẫu đính kèm.

2. Hồ sơ scan:

-  Sinh viên scan toàn bộ bản gốc các loại của mục hồ sơ giấy vào 1 file đuôi .pdf, đặt tên file như sau:

 • Đối với khóa 15 (gồm cả sinh viên bảo lưu):

STT (theo danh sách của Trường) - Mã SV - Họ và tên (Không dấu) - Lớp

Ví dụ: 1 - 18F7511000 - Nguyen Van A - AnhK15A

 • Đối với khóa trước, chương trình 2:

Khóa/CT2 - Mã SV - Họ và tên (Không dấu)

Ví dụ:     K13 – 16F7511010 – Nguyen Văn B

hoặc CT2 - 16F7511010 – Nguyen Văn B

Lưu ý:

-  Sinh viên có các chứng chỉ ngoại ngữ của đơn vị ngoài Trường cấp/Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế phải đến Phòng Đào tạo để xác nhận chuyển đổi đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

-  Đối với kết quả ngoại ngữ chuyên và không chuyên từ tháng 6/2022 đến khi họp hội đồng xét tốt nghiệp, Trường sẽ tự đối chiếu danh sách để xét.

-  Sinh viên tham khảo các quy định về việc xét tốt nghiệp theo các file đính kèm.

 1. Nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp

Sinh viên nộp hồ sơ theo 3 bước:

-   Bước 1: Khai báo hồ sơ trực tuyến tại https://forms.gle/QWmALkpyogmHxkMU9   từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/05/2022 (Trường hợp sinh viên chưa đầy đủ thông tin về chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ, có thể chỉnh sửa thông tin khai báo hồ sơ trực tuyến đến trước ngày 10/06/2022)

-   Bước 2: Hồ sơ giấy xét tốt nghiệp nộp về Trường (qua Phòng CTSV, chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Tâm, di động: 0979.619.719) đến hết ngày 10/06/2022.

   • Đối với sinh viên K15: Lớp trưởng các lớp truyền thống tiến hành thu hồ sơ giấy căn cứ vào danh sách Trường gửi, sau đó sắp xếp theo đúng thứ tự của danh sách. Khi nộp hồ sơ, lớp trưởng nộp kèm danh sách.
   • Đối với các khóa trước, chương trình 2: Sinh viên nộp hồ sơ tốt nghiệp theo cá nhân.
 •  Bước 3: Sinh viên nộp hồ sơ scan tại đường link: https://forms.gle/tyczifrPQHjyzoq46  trước ngày 10/06/2022

Lưu ý: Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp phải tham gia vào nhóm zalo Tốt nghiệp đợt 1, 2022 theo đường link: https://zalo.me/g/qaolxx578  để được hỗ trợ.

Sau thời hạn trên, những trường hợp không thực hiện đầy đủ sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2022.


File đính kèm:

17_VBHN-BGDDT_15.05.2014.pdf
164 QUY DOI DIEM CAC CHUNG CHI NGOAI NGU.pdf
QD_1478_QD_DHH.PDF
QD_2240_ QUY DINH XET TN THEO TIN CHI.pdf
DON_DE_NGHI_XET_TOT_NGHIEP.doc
ds cac lop k15.xlsx