Thứ tư, 13/04/2022
6853

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DÒ KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, trong thời gian tới Trường sẽ tiến hành việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 của sinh viên các khóa; Trường đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên thực hiện một số công việc sau:
1. Rà soát kết quả đánh giá kết quả rèn luyện của học kỳ I, năm học 2021-2022 của sinh viên các khóa trên file exel (theo danh sách đính kèm) và trong phần mềm
https://ums.hucfl.edu.vn/ (đang trong quá trình cập nhập dữ liệu).
2. Rà soát kết quả rèn luyện của tất cả các học kỳ trong phần mềm
https://ums.hucfl.edu.vn/.
Mọi thắc mắc hay điều chỉnh sinh viên đến phòng CTSV hoặc liên hệ theo số điện thoại 0914. 478048 (gặp cô Luyên) trước ngày 19 tháng 4 năm 2022. Sau thời hạn trên, Trường sẽ tiến hành công việc theo tiến độ.
Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, đề nghị lãnh đạo các khoa và ban cán sự các lớp quan tâm triển khai thực hiện.


File đính kèm:

New Doc 2022-04-13 09.51.16.pdf
KẾT QUẢ RL CỦA SV - HK1-21-22 .xls